EVENT DETAILS

  • START DATE: Wednesday, 12 Dec 2018
  • END DATE: Wednesday, 12 Dec 2018
  • START TIME: 09:00 AM
  • END TIME: 06:00 PM
  • LOCATION: Ahmedabad, India

STATISTICS

  • INTERESTED: 0 People
  • SEEN BY: 12 People

EVENT DESCRIPTION

ઍસ.કે.જી. ઍફ.ટી.બી. શો (ફૅશન ટૅલેંટ & બિઝનેસ) -- સિઝન 2.SKG FTB Show (Fashion, Talent & Business) - Season 2..(( દરેક પોઇન્ટ વાંચો, ઉપરથી નીચે સુધી )).(( Read Every Point, from Top to Bottom ))..શું તમે ગુજરાતી છો અથવા ગુજરાત મા રહો છો ?.ને છતા હજી સુધી રેજિસ્ટ્રેશન નથી કરાવ્યુ ... ના હોઈ..હજી સુધી ભાગ નથી લીધો ? -- શું વાત કરો છો -- ના બને ઍવુ..જલ્દી કરો ! -- સમય જઈ રહ્યો છે !.HURRY ! -- Time's running out !..ખૂબ જ મર્યાદિત જગ્યા છે -- આજે જ નોંધણી કરો.Very Limited Seats -- REGISTER IMMEDIATELY..=====.=====.=====.=====.=====..બધા માટે ખુલ્લું છે -- કોઈ પણ વ્યક્તિ // દરેક વ્યક્તિ ....Open for -- All // Anyone // Everyone .....છોકરી અથવા સ્ત્રી (( Girl or Female )).છોકરો અથવા પુરૂષ (( Boy or Male )).વ્યક્તિગત અથવા કંપની (( Individual or Company ))..=====..અનુભવી અથવા શિખાઉ (( Experienced or Fresher )).નિષ્ણાત અથવા પ્રારંભિક (( Expert or Beginner )).પારંગત અથવા પ્રારંભક (( Master or Starter ))..=====..કોઈપણ ઉંમર - 0 થી 100 વર્ષ (( Any Age - 0 to 100 yrs ))..=====..ફૅશન ટૅલેંટ અથવા બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલા અથવા જોડાયેલા.Connected // Associated with Fashion, Talent or Business..ફૅશન ટૅલેંટ અથવા બિઝનેસ સાથે સંકળાવાની અથવા જોડાવાની ઈચ્છા અથવા સપના જોતા હો.Wish // Dream of getting Connected // Associated with Fashion, Talent or Business..=====..કોઈપણ કેટેગરી (( નીચે ની 44 શ્રેણીઓમાંથી પસંદ કરો )).Any Category (( Choose from below 44 Categories ))..=====.=====.=====.=====.=====..ભાગ લેવા માટે ની 44 કેટેગરી ....44 Categories for Participation .....1) Ramp Walk // Modeling // Fashion (( Miss // Mrs. // Mr. // Kids // Child )).2) Mom / Dad --- with --- Daughter / Son // Siblings -- Bro & Sis -- Ramp Walk.3) Cute Couple -- Ramp Walk (( Married Couples // Just Married // Engaged // Lovers -- Any Age -- No Max Age Limit )).4) Dancing (( Solo // Duet // Group )).5) Singing (( Solo // Duet // Group )).6) Acting.7) Photographer // Videographer.8.) Anchor // Emcee // Host // Voice Over Artist.9) Fashion Designing (( Garments // Footwear // Jewellery // Purse // etc )).10) MUA - Make Up Artist.11) Hair Stylist.12) Beautician // Nutritionist.13) Gym // Fitness.14) Cyclist & Marathon Runners.15) Yoga.16) Healing // Therapies // Treatments.17) Chef // Cook.18) Drawing // Craft // All other Art Forms.19) Poet // Writer.20) RJ (Radio Jockey) // DJ (Disc Jockey) // VJ (Video Jockey).21) Comedian // Mimicry.22) Magician.23) Trainer // Teacher.24) Cricket // Football // All Indoor & Outdoor Sports.25) Record Holder // Record Breaker.26) Digital Marketers.27) Graphic Designers // Animators // Editors.28) All Other Talents // Various Talents // Misc Talents.29) Business Man // Business Woman.30) Professionals -- Doctors // Lawyers // CA // Engineers // Others.31) Women Entrepreneurs.32) Micro & Small Business // Gruh Udyog.33) Food // Hotels // Restaurants // Clubs // Resorts.34) Real Estate // Property // Construction // Civil.35) Jewelers // Ornaments // Gems // Gold // Silver // Diamond.36) Garments // Clothes // Accessories.37) Movie // Launch // Song // Event // Entertainment.38) Schools // Colleges // Classes // Pre Schools // Education.39) Hospitals // Clinics // Health // Medical.40) NGO // Social Organizations // Social Activist.41) Start Up // Showroom // Shop // Company.42) Organizations // Institutes // Departments.43) Dogs & All Other Pets.44) Various Categories (( Service // Product // Concept // Brand // Fashion // Lifestyle // Home Decor // Footwear // Household // Manufacturers // Traders // Engineering // Machines // Service Sector // Agriculture // Auto // Banks // Finance // Textile // IT // Electronic // Plastic // Chemical // Mechanical // Renewable Energy // Travel // Tourism // Dealers // Consultants // Agents // Any Other Categories // All Other Categories ))..=====.=====..11 Age Groups .....0 to 3 yrs.4 to 6 yrs.7 to 10 yrs.11 to 15 yrs.16 to 25 yrs.26 to 35 yrs.36 to 45 yrs.46 to 55 yrs.56 to 65 yrs.66 to 75 yrs.76 to 100 yrs..=====.=====.=====.=====.=====..તારીખ :: 12 ડિસેમ્બર 2018.Date :: 12 December 2018..સ્થળ :: અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત.Venue :: Ahmedabad, Gujarat, India..=====.=====.=====.=====.=====..# વિજેતાઓને મળશે :: ઍસ.કે.જી. પ્રાઇડ ઓફ ઇન્ડિયા - સિઝન 3 - કિસ્મત કી ચાબી - ના ગ્રાન્ડ ફાઇનલ મા સીધો પ્રવેશ.# Winners will get :: DIRECT ENTRY -- in -- GRAND FINALE -- of -- SKG PRIDE of INDIA -- Season 3 -- KISMAT ki CHAABI..# વિજેતાઓને મળશે :: ઍસ.કે.જી. ના વિવિધ પ્રૉજેક્ટ્સ અને અસાઇનમેંટ્સ મા કામ કરવાની તક // Winners will get :: CHANCE // OPPORTUNITY in Various Projects & Assignments of SKG -- like -- Full Length Movies // Short Films // Video Songs // Print Shoot // Catalogue Shoot // Calendar Shoot // Magazine Shoot // Web Series // Online Magazine // TV Commercials // Events // Theatre // TV Serials // Various Projects & Assignments..# વિજેતાઓને મળશે :: કેટલોગ શૂટ :: SD Fashion House તરફ થી.# Winners will get :: Catalogue Shoot :: from :: SD Fashion House..# વિજેતાઓને મળશે :: મેગેઝિન શૂટ :: BFF - Be Famous Forever તરફ થી.# Winners will get :: Magazine Shoot :: from :: BFF - Be Famous Forever..# વિજેતાઓને મળશે :: ઈ કૉમર્સ શૂટ :: SK Online તરફ થી.# Winners will get :: e commerce Shoot :: from :: SK Online..# દરેક સહભાગીને મળશે -- રાષ્ટ્રીય સ્તર નુ સર્ટિફિકેટ ઓફ પાર્ટિસિપેશન.# Each & Every Participant will get -- National Level Certificate of Participation..# દરેક સહભાગીને મળશે -- સર્પ્રાઇજ઼ ગિફ્ટ.# Each & Every Participant will get -- Surprise Gift..# સૌથી મોટી તક -- સૌથી ઉંચુ મંચ -- સૌથી વધુ બઢતી.# Biggest Opportunity -- Highest Platform -- Largest Promotion..# અન્ય ઘણા -- શિર્ષકો // ભેટ // એવોર્ડ // સર્ટિફિકેટ // મેડલ // ટ્રોફી -- જીતવાની અમૂલ્ય તક.# Lots of other -- Titles // Gifts // Awards // Certificates // Medals // Trophies -- to be won..# તમામ 7 સ્તરો પર "વિખ્યાત" બનો - આંતરરાષ્ટ્રીય // ઍશિયા // ભારત // પશ્ચિમ ઝોન // ગુજરાત રાજ્ય // શહેર // સ્થાનિક.# Be “FAMOUS” on all the 7 levels -- INTERNATIONAL // ASIA // INDIA // WEST ZONE // GUJARAT STATE // CITY // LOCAL..# સમાચાર // મીડિયા // મેગેઝિન // વેબસાઈટ // ડિજિટલ મીડિયા / વિવિધ અન્ય પદ્ધતિઓ દ્વારા સૌથી મોટુ કવરેજ.# Biggest Coverage through News // Media // Magazine // Website // Digital Media // Various Other Manners..# ફેસબુક પેજ // ફેસબુક ગ્રુપ // ઈન્સ્ટાગ્રામ // યૂ ટ્યૂબ // ટ્વિટર // લિંક્ડઇન // અન્ય -- દ્વારા પ્રમોશન.# Promotion through -- Facebook Page // Facebook Group // Instagram // You Tube // Twitter // Linkedin // Others..=====.=====.=====.=====.=====..SKG FTB Show (Fashion, Talent & Business) - Season 2..Registrations open in all 44 Categories for all types of Special Child (Children with Special Needs)..# Physical -- Muscular Dystrophy, Multiple Sclerosis, Chronic Asthma, Epilepsy, etc..# Developmental -- Down Syndrome, Autism, Dyslexia, Processing Disorders, etc..# Behavioral / Emotional -- ADD, Bipolarize, Oppositional Defiance Disorder, etc..# Sensory Impaired -- Blind, Visually Impaired, Deaf, Limited Hearing, etc..=====.=====.=====.=====.=====..નોંધણી ફી (( અરજી ફી અને વહીવટી ફી સહિત )).Registration Fees (( Including Application Fees & Administration Fees ))..ઍસ.કે.જી. ઍફ.ટી.બી. શો (ફૅશન ટૅલેંટ & બિઝનેસ) -- સિઝન 2.SKG FTB Show (Fashion, Talent & Business) - Season 2..=====..# વ્યક્તિગત / એકલ (( Individual // Solo )) -- 1000 rs..=====..# માતા અથવા પિતા સાથે બાળક / ડુયેટ / કપલ (( Parent Child Duo // Duet // Couple )) -- 1500 rs..=====..# ગ્રૂપ (( Group )) -- 2000 rs..=====.=====..# DISCOUNT (( ડિસ્કાઉન્ટ )) .....10% ડિસ્કાઉન્ટ -- જો કોઈ વ્યક્તિ 2 કે તેથી વધુ શ્રેણીઓમાં ભાગ લે છે તો.10% Discount if anyone is Participating in 2 or more than 2 Categories..=====.=====.=====.=====.=====..(( કોઈ છુપાયેલા ચાર્જ નહી -- કોઈ ફોર્મ ફી નહી -- કોઈ અન્ય ખર્ચ કે ચાર્જ ની પાછળ થી પણ ચૂકવણી કરવાની નહી )).(( NO HIDDEN CHARGES -- NO FORM FEES -- NO OTHER CHARGES TO BE PAID LATER ))..=====.=====.=====.=====.=====..તમે નીચેની પદ્ધતિઓ માં થી કોઈપણ રીતે ચૂકવણી કરી શકો છો ....You can pay through any of the below methods .....(1) Paytm (( 9825903609 ))..(2) નેટ બેન્કિંગ મારફતે ઓનલાઇન ટ્રાન્સફર // Online Transfer through Net Banking..તમે તમારા પોતાના માટે - અથવા - તમારા મનપસંદ / નજીકના / પ્રિય વતી રજીસ્ટર કરી શકો છો.U can register for urself -- or -- on behalf of ur Loved // Near // Dear Ones..=====.=====.=====.=====.=====..ચૂકવણી કર્યા પછી, કૃપા કરીને નીચે આપેલ વિગતો મોકલો.AFTER MAKING THE PAYMENT, please send the following details on -- WhatsApp No :: 9825903609..તમારુ નામ // Ur Name ....તમારી જન્મ તારીખ // Ur DOB (Date Of Birth) ....તમારુ શહેર // Ur City .....=====..તમારી "વર્તમાન" શાળા // કૉલેજ // નૃત્ય ગીત સંગીત વાદ્ય એકેડમી // અન્ય -- નુ નામ.Name of Ur " PRESENT " School // College // Dance Academy // Singing Academy // Other .....=====..કેટેગરી નં. (( કૃપા કરીને કેટેગરી નં. 1 થી 44 માંથી પસંદ કરો )).Category No (( Pls choose from Category No 1 to 44 )).કેટેગરી નુ નામ // Category Name..=====..# 5 શ્રેષ્ઠ તસવીરો (( 5 શ્રેષ્ઠ તસવીરો કરતા વધુ મોકલશો નહીં )).# 5 Best Pics (( Don't Send More Than 5 Best Pics ))..=====.=====.=====.=====.=====..Fashion Partner // ફૅશન પાર્ટ્નર :: SD Fashion House..Magazine Partner // મેગેઝિન પાર્ટ્નર :: BFF - Be Famous Forever..E-commerce Partner // ઈ-કૉમર્સ પાર્ટ્નર :: SK Online..Auto Spares & Helmet Partner // ઑટો સ્પેર્સ & હેલમેટ પાર્ટ્નર :: 5 Star Auto Centre..=====..ઍસ.કે.જી. બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર (સમગ્ર ભારત) :: સાગરદીપ કૌર (( ઇંટરનેટ સેન્સેશન, મોડેલ, અભિનેત્રી, ગાયિકા, ફૅશન ડિઝાઇનર, યૂ-ટ્યૂબર, નૃત્યાંગના -- ઍસ.કે.જી. સુપરસ્ટાર ક્લબ મેમ્બર )).SKG Brand Ambassador (Entire India) :: Sagardeep Kaur (( Internet Sensation, Model, Actress, Singer, Fashion Designer, YouTuber, Dancer -- SKG SuperStar Club Member ))..=====..ઍસ.કે.જી. બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર (( ઍફ.ટી.બી. શો - સિઝન 2 )) :: પ્રિયંકા ચૌહાણ.SKG Brand Ambassador (( FTB Show - Season 2 )) :: Priyanka Chauhan..=====..ઍસ.કે.જી. બ્રાન્ડ એસોસિએટ (( ઍફ.ટી.બી. શો - સિઝન 2 )) :: કલ્પના બારોટ.SKG Brand Associate (( FTB Show - Season 2 )) :: Kalpana Barot..=====..ઍસ.કે.જી. બિઝનેસ એસોસિએટ (( ઍફ.ટી.બી. શો - સિઝન 2 )) :: જયંતીભાઈ બારોટ.SKG Business Associate (( FTB Show - Season 2 )) :: Jayantibhai Barot..=====.=====.=====.=====.=====..નીચેનામાંથી કોઈપણ પ્રાયોજક // સ્પૉન્સર // પાર્ટ્નર -- બનવા માટે તક ઝડપી લો ... (( હમણા જ સંપર્ક કરો )).Grab an Opportunity to become any of the below ... (( Contact Now ))..# Main Sponsor - Associate Sponsor - Gift Partner - Trophy Partner - Certificate Partner - Award Partner - Title Partner - Medal Partner - Category Partner - Customized Partner - Venue Partner - Media Partner - News Partner - Outdoor Media Partner - Newspaper Partner - Magazine Partner - Website // Portal // Online Media Partner - FM Radio Partner - Garment Partner - Jewelry Partner - Fashion Partner - Accessories Partner - Sandal Partner - Shoes Partner - Purse Partner - Food Partner - Refreshment Partner - Water Partner - Photography Partner - Choreography Partner - Make Up Partner - Beauty Parlor Partner - Fitness Partner - Anchoring Partner - Ramp Walk Choreography Partner - Dancing Academy Partner - Sound Partner - Lighting Partner - Bouncer Partner - Corporate Awareness Partner - NGO Partner - Social Activity Partner - Education Partner - Other Type of Sponsor or Partner .....=====.=====.=====.=====.=====..બિઝનેસ અસોસીયેટ -- બ્રાંડ અસોસીયેટ -- બ્રાંડ પ્રમોટર -- બ્રાંડ એમ્બેસેડર -- બ્રાંડ મેંટર.Business Associate -- Brand Associate -- Brand Promoter -- Brand Ambassador -- Brand Mentor..=====..ગામ ડિરેક્ટર - શહેર ડિરેક્ટર - તાલુકા ડિરેક્ટર - જીલ્લા ડિરેક્ટર.Village Director -- City Director -- Taluka Director -- District Director..=====..સ્ટાઇલ આયકન -- બ્રાંડ આયકન.Style Icon -- Brand Icon..=====.=====.=====.=====.=====..ઍસ.કે.જી. ઍફ.ટી.બી. શો (ફૅશન ટૅલેંટ & બિઝનેસ) -- સિઝન 2.SKG FTB SHOW (FASHION TALENT & BUSINESS) -- SEASON 2 ----- is .....=====..Organized by .....SKG Media & Entertainment (( A Flagship Company of S K Group of Companies ))..=====..Handled by .....1) SKG Fashion & Talent Show Division (( SKG's Division No 7 ))..2) SKG Casting & Audition Division (( SKG's Division No 8 ))..3) SKG Production House (Films / Print Shoot / Advertisement / Video Song / TV Serial / Web Series) Division (( SKG's Division No 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 ))..4) SKG Magazine Division (( SKG's Division No 10 ))..=====..Promoted by .....1) SKG Online World (( SKG's Division No 26 ))..2) SKG Promotional Services Division (( SKG's Division No 14 ))..=====.=====.=====.=====.=====..ઍસ.કે.જી. ઍફ.ટી.બી. શો (ફૅશન ટૅલેંટ & બિઝનેસ) -- સિઝન 2 ----- રાષ્ટ્રીય સ્તરે 17 સામાજિક પહેલને સમર્થન આપે છે ... તેમના વિશે વધુ જાણવા માટે અથવા તેમને સહાય કરવા માટે, નીચે આપેલા નંબર પર સંપર્ક કરો.SKG FTB Show (Fashion, Talent & Business) - Season 2 ----- supports 17 National Level Social Initiatives ... for KNOWING more about them or for SUPPORTING them, pls contact on below number..=====.=====.=====.=====.=====..રજિસ્ટ્રેશન // નોંધણી // સ્પોન્સરશીપ // જાહેરખબર // વિજ્ઞાપન // જાહેરાત // બ્રાન્ડિંગ // માર્કેટિંગ // પ્રચાર ----- માટે હમણા જ સંપર્ક કરો સંપર્ક કરો ....For ----- Registrations // Sponsorships // Advertisements // Branding // Promoting // Marketing // Advertising // Publicity ----- please contact .....કૌશલ કામદાર // KAUSHAL KAMDAR (( Owner & Founder -- S K Group & SKG Media & Entertainment )) -- WhatsApp No :: 98 25 90 36 09